Garantie

Garantie Bepalingen
 
 
Alle horloges van de merken die op deze site verkocht worden, worden geleverd met een originele fabrieksgarantie. Lees zorgvuldig het garantieboekje om precies te weten wat door de garantie gedekt wordt. Belangrijk om weten is dat een aankoopbewijs of een aankoopfaktuur NIET als garantie geldt. U dient daarom het garantieboekje en de ingevulde garantiekaarten goed te bewaren voor het geval u aanspraak op de garantie wenst te maken. De fabrikant aanvaardt enkel originele en correct ingevulde garantiekaarten, dus ook geen copy's of ingescande garantiekaarten. Mocht uw horloge teruggestuurd moeten worden zal u na de herstelling uw originele garantiekaart steeds terug krijgen.
 
De fabrieksgarantie dekt defecten die als fabricagefout beschouwd worden. Ongevallen, beschadigingen, slijtage en onjuist gebruik vallen niet onder de fabrieksgarantie. De voorwaarden kan u steeds terugvinden in het bijgeleverde garantieboekje. De garantie vervalt eveneens wanneer het horloge door een onbevoegde of niet erkende horlogemaker hersteld werd en wanneer er aanpassingen met al dan niet originele stukken gebeurt zijn.
 
De garantie is niet van toepassing op:
 
1. de batterij van het horloge
2. glasbreuk of beschadigingen van het glas
3. schade aan het binnenwerk ten gevolge van een beschadigd of gebarsten glas
4. beschadigingen of overmatige slijtage van de band
5. het slecht of niet functioneren van het horloge ten gevolge van een schok, val of stoot
6. waterschade bij horloges die niet of slechts spat-waterdicht zijn
7. waterschade bij horloges waarvan de kroon (het knopje om de tijd te verstellen) ontbreekt of beschadigd is
8. waterschade bij horloges met een schoefkroon waarvan de kroon open stond bij contact met water
9. waterschade bij chronograaf horloges waarvan de druktoetsen ontbreken of beschadigd zijn
 
Na ontvangst van uw horloge en originele garantiebewijs zullen wij, volgens de instructies van de fabrikant, oordelen of u aanspraak kan maken op de garantie. Wanneer de garantie niet van toepassing is zullen wij u hierover zo snel mogelijk berichten. Wanneer u wel aanspraak maakt op herstelling onder garantie zullen wij het doorsturen naar de fabrikant. De gemiddelde reparatietijd, verzendingen inbegrepen, duurt over het algemeen 3 tot 6 weken.